Skip to main content
Slika
Lo spettacolo

predstava

Na poteh Evrope

Kaj če je bil Aleksander Veliki predpodoba Evrope? Če je torej predvidel protislovje med željo po osvajanju in radovednostjo do drugačnosti, temelj zgodovinskega nemira tako imenovane evropske civilizacije, vselej na meji med tesnobo osvajanja, ki uničuje, in tesnobo znanja, ki ohranja?

Izhajajoč iz zgornje hipoteze Mattia Cason skupaj z Alessandrom Contejem že več let raziskuje to domnevo. Prvi rezultat raziskave je bila predstava Etiopijke/Le Etiopiche (dobitnica nagrade Premio Scenario 2021), delo o izkrcanju Aleksandra Velikega v Aziji in njegovem spopadu z Memnonom z Rodosa, poveljnikom grških plačancev v službi Perzijcev, ki si ga je predstavljal kot predhodnika nove in hkrati zelo stare ideje o afroazijski Evropi – ideje, ki jo bo Aleksander uresničil šele ob koncu svojih pustolovščin.

Predstava Na poteh Evrope nadaljuje temeljne teme Etiopijk/Le Etiopiche in še posebej povezuje ponovno odkritje afroazijskih korenin evropske civilizacije s sodobnimi migracijami in jih predlaga kot dragoceno priložnost, za nas Evropejce, da bi resnično razumeli, kdo smo.

Dramaturška os nove predstave se vrti okrog srečanja Mattie in Alessandra z Mohamedom Abd al-Mun'imom, založnikom, pisateljem in pesnikom iz Alepa, ki je bil zaradi svojih stališč proti režimu Bašarja al Asada prisiljen zapustiti Sirijo. Mohamedov najnovejši roman nosi naslov Ala Durūbi Awrūba / Na poteh Evrope: pripoveduje o njegovem pobegu iz Sirije in potovanju v Ljubljano čez Turčijo, Egejsko morje in Balkan. Skupaj s starodavnim besedilom iz 15. stoletja z naslovom Sirat al-Iskandar wa mā fihā min al-'Ajā'ib wa 'l-Gharā'ib / Aleksandrova biografija in kaj je v njej čudnega in čudovitega, ki pripoveduje o Aleksandrovih dogodivščinah (deloma zgodovinskih, večinoma pa domišljijskih) v Afriki in Aziji, omenjeno srečanje predstavlja prvotni navdih in sproži preplet zgodb, simbolik in odmevov ter ga ponudi občinstvu v več in več jezikih in govoricah – od furlanščine do amharščine, od stare grščine do arabščine, od perzijščine do plesa.

Tako začudene oči teh treh anarhistov sledijo Aleksandrovim dogodivščinam in zgodovini Evrope ter se skušajo spomniti, da je bila prvotno druga, drugačna, tuja, tako čudovito tuja, da je podobna tistim, ki še danes prečkajo morje, da bi jo dosegli. 

A tega ne počnejo le protagonisti na odru: celotno občinstvo skupaj z njimi upa, celo verjame, da sta lahko radovednost in čudenje, ki ji sledi, prvi korak, ki posameznika popelje onkraj identitete, družbo onkraj naroda in Evropo onkraj same sebe.

Telo pleše

Predstava na poti, ki eksperimentira s kraji na robu in v njih prepoznava esenco Evrope. Večjezična, multimedijska predstava, ki zajema in meša časovne ravni ter vključuje občinstvo in lokalne skupnosti v kolektivno refleksijo – plesno, pevsko, domišljijsko – okoli ideje o Evropi.

Stavoli / I Stai
ISOLA DI STAVOLI FESTIVAL
Stavoli / I Stai
ISOLA DI STAVOLI FESTIVAL
Vode
Meje
Konflikti
Tradicije
Odtujenosti

V Stajah se odvija festival L'isola di Stavoli, ki gosti predstavo »Na poteh Evrope«, še preden se njeno potovanje začne.

Skrito med gorami, gozdovi in ​​ruševinami, desno od Bele, na odseku med benediktinsko opatijo Svetega Gala v Možacu in železniško postajo v Karniji, stoji zdaj ne več stalno naseljen zaselek Staje, kamor se polni nostalgije vračajo nekdanji prebivalci in njihovi potomci, da bi pokosili travnike, obedovali, se družili.

Sveti Peter v Lesu / Teurnia
Sveti Peter v Lesu / Teurnia
Vode
Meje
Konflikti
Tradicije
Odtujenosti
Na hribu se proti jugovzhodu, kot da bi lovili vode Drave, raztezajo ostanki mesta, ki je bilo najprej keltsko, nato rimsko in ki je v pozni cesarski dobi postalo celo glavno mesto province Noricum mediterraneum. Tik pod njim ostanki cerkve skrivajo mozaik, ki spominja na Oglej.

Tablja / Pontafel
Tablja / Pontafel
Vode
Meje
Konflikti
Tradicije
Odtujenosti
Potok, ki je stoletja služil kot meja med Oglejskim patriarhatom in škofijo Bamberga, Beneško republiko (Serenissima) in Svetim rimskim cesarstvom, Kraljevino Italijo in Avstro-Ogrskim cesarstvom. Na njegovi desni, na beneškem stolpu, streljaj stran od mostu, je vrt gospe Lazare Bucarely Gardenas iz province Matanzas, Kuba.

Ambulanta E preko 4g
Ambulanta E preko 4g
Vode
Meje
Konflikti
Tradicije
Odtujenosti
Kraška planota Pokljuka z razgibanim površjem grebenov, vrtač in skritih brezen, ki jih skoraj v celoti prekriva obsežen iglasti gozd. Nekje je izgubljena jasa Konjska dolina, kjer so se nekoč očitno pasli konji. Nedaleč stran, na griču v gostem gozdu, je Ambulanta E preko 4G, partizanska bolnišnica, ki je sovražniku nikoli ni uspelo odkriti.

Stadt auf dem Magdalensberg
Stadt auf dem Magdalensberg
Vode
Meje
Konflikti
Tradicije
Odtujenosti
Temelji obzidja v slogu opus incertum, postavljeni na travnatem pobočju Štalenske gore, s smaragdno zeleno barvo hriba, ki daje še večjo globino oblikam, volumnom, skrivnostim celote: kako to, da so pred dva tisoč leti na teh istih zemljepisnih širinah častili Izido kot v Aleksandriji v Egiptu, danes pa se zdi vse to tako nemogoče, tako daleč?

Peršmanova domačija / Peršmanhof
Peršmanova domačija / Peršmanhof
Vode
Meje
Konflikti
Tradicije
Odtujenosti
Med zadnjimi vzhodnimi vrhovi Karavank, blizu prelaza, skritega v gozdu, velika poševna streha nad dolgimi belimi stenami z rdečimi rožami na okenskih policah. Leta 2012 prenovljena stavba je vse, kar je ostalo od stare Peršmanove domačije, ki so jo nacisti požgali v enem svojih zadnjih pobojev tik pred vdajo.

Stog Pr Jalen / Fusine Confine
Stog Pr Jalen / Fusine Confine
Vode
Meje
Konflikti
Tradicije
Odtujenosti

Pred predstavo bo potekalo srečanje »Telo, ki hodi« z Angelom Floramom, Špelo Ledinek Lozej, Emilom Krištofom. Moderator Anton Špacapan Vončina.

Nekdanji hotel pred nekdanjo železniško postajo nekdanje železniške proge Ljubljana-Trbiž stoji na razvodju med Dravo in Savo, med slovansko govorečo kmetijsko-pastoralno skupnostjo Rateče in nemško govorečo rudarsko skupnostjo Weißenfels, z motečo Italijo in veličastnim kozolcem za vogalom.

Trenta
Trenta
Vode
Meje
Konflikti
Tradicije
Odtujenosti
Izjemen kraški izvir, vklesan kot rez v skalo. Soške vode pritekajo sprva mirne, prozorne, turkizne, nato pa se prepustijo pobočju in se prelevijo v kipeče slapove, curke in peno. Okoli Soče je razširjeno naselje Trenta, v Trenti nekdanja vojašnica italijanske kraljeve vojske in pred nekdanjo vojašnico čudovit travnik.

Ravelnik
Ravelnik
Vode
Meje
Konflikti
Tradicije
Odtujenosti

Avstro-ogrska frontna črta je z barikadami na dveh brezimenskih gričih ščitila mehko podnožje fronte, bovško ravnino ob sotočju Soče in Koritnice. Med strelskimi jarki in ograjami z bodečo žico, zdaj preraščeno s stoletnimi lipami, jeseni in gabri, je skoraj še slišati adhān za muslimanske vojake Bosnisch-Hercegovinische 4° Infanterie Regimenta, med listjem podrasti pa spomin na predajo bersaljerja.

Priešnje / Purgessimo
Priešnje / Purgessimo
Vode
Meje
Konflikti
Tradicije
Odtujenosti
Na sotočju Nadiže/Natisone in Aborne/Alberone, prazgodovinsko gradišče, rimska utrdba in srednjeveški grad Grünenberg/Gronumbergo. Tik pod gradom se nahaja bunker iz časa hladne vojne, v vasi naprej pa vojašnica, ki je v devetdesetih letih prejšnjega stoletja postala sprejemni center za begunce iz jugoslovanske vojne, zdaj pa leži v ruševinah, razjedenih od bršljana in narave. Ob vojašnici je še en čudovit travnik.

Rut
Rut
Vode
Meje
Konflikti
Tradicije
Odtujenosti

Na vzpetini pod strmimi južnimi pobočji grebena od Krna in Tolminskega Kuka proti Rodici stoji majhna cerkev, v kateri je na freskiupodobljena riba Faronika, bajeslovno bitje, pol ženska, pol riba, ki lahko z zamahom repa povzroči potres. Ob cerkvici je čudovita večstoletna lipa, naokrog pa vasica Rut.

Brezje / Montemaggiore
Brezje / Montemaggiore
Vode
Meje
Konflikti
Tradicije
Odtujenosti
Nadiža/Natisone izvira iz sotočja dveh potokov, Belega in Črnega potoka, pri čemer se oba spuščata z robov gore, ki jo razpolavlja meja. S hriba Brezje/Montemaggiore se pred našimi očmi odpre zelo zapletena morfologija; celo toponomastika nam ne pomaga pri razbiranju zemljevida.

Kobarid / Caporetto
Kobarid / Caporetto
Vode
Meje
Konflikti
Tradicije
Odtujenosti

Pred predstavo bo potekalo srečanje »Med dvema rekama« z Nadjo Velušček , Anjo Medved in Zdravkom Likarjem. Moderator Anton Špacapan Vončina.

Kobarid prve svetovne vojne, poraz ali čudež, odvisno od perspektive, pa tudi druge svetovne vojne, s prvo partizansko republiko, ki je povezala Italijane in Slovence. Najprej pa srečanje dveh dolin, Soške in Nadiške, ki je že od nekdaj tranzitna točka med Oglejom in Koroško, Benečijo in cesarstvom, Sredozemljem in celino.

Sabotin / Sabotino
Sabotin / Sabotino
Vode
Meje
Konflikti
Tradicije
Odtujenosti
Sabotin prve svetovne vojne, Sabotin osvajanj in pobojev, skupaj s Sabotinom hladne vojne, kjer si obmejni stražarji izmenjujejo kavo, tobak in pornografske revije. Še bolj pa Sabotin onkraj vseh vojn, vselej izjemno prizorišče v Julijskih Alpah, v Ogleju, v svetu.

Hrušica / Ad Pirum
Hrušica / Ad Pirum
Vode
Meje
Konflikti
Tradicije
Odtujenosti
Stranska cesta, ki se izgublja v gostem in mračnem gozdu in prečka gorski prelaz zadnjih Alp ali prvih Dinarcev, stara pošta, danes spremenjena v gostilno, ki ohranja ime Štara Pošta in še kot kulisa ostanki ogromne rimske trdnjave, del obrambnega sistema Claustra Alpium Iuliarium.

Prvačina / Gradišče nad Prvačino
Prvačina / Gradišče nad Prvačino
Vode
Meje
Konflikti
Tradicije
Odtujenosti
Dve majhni vasici na dveh nasproti si stoječih hribih, eden višji, drugi nižji, ločuje ju le reka Vipava/Vipacco s svojimi meandri in gora Trstelj, ki straži. Toda poznavalci zgodovine teh krajev, dobro vedo, da je del njihove duše še vedno drugje, onkraj Krasa, onkraj morja, v deželi »črne zemlje«, 𓆎𓏏𓊖 kmt.

Visc / Visco
Visc / Visco
Vode
Meje
Konflikti
Tradicije
Odtujenosti
Če pogledamo z obzidja trdnjave, je Višek tik za branikom Contarini, v isti smeri, od koder so nekoč galopirali plenilci Velikega Turka. Ob lepem vremenu še vedno lahko s prostim očesom vidimo koncentracijsko taborišče, kamor so Italijani zaprli na tisoče Jugoslovanov, tik za njim pa čudovito stavbo nekdanje avstro-ogrske carinarnice iz 19. stoletja.

Judovsko pokopališče v Rožni Dolini
Judovsko pokopališče v Rožni Dolini
Vode
Meje
Konflikti
Tradicije
Odtujenosti

Pred predstavo bo potekalo srečanje »Gorici predvčerajšnjim« z Hansom Kitzmullerjem, Renatom Podbersičem in Giustino Selvelli. Moderator Anton Špacapan Vončina.

Kjer se je še do predvčerajšnjim po dolini vrtnic vzpenjal le kolovoz do Dunaja, je danes zmešnjava krožišč, nadvozov, bencinskih črpalk in igralnice Casino Royal. Edina stalna točka v tem vrvežu jackpotov, bombastičnih podob jeklenih konjičkov in dih jemajočih vratnih izrezov reklamnih panojev s prizmatično oporo in s tremi vrtljivimi ploskvami je starodavno judovsko pokopališče, na pokopališču pa deček, ki obsoja retoriko.

Maràn / Marano Lagunare
Maràn / Marano Lagunare
Vode
Meje
Konflikti
Tradicije
Odtujenosti
Starodavna trdnjava brez obzidja, ki se nahaja med »Porta de mar« in »Porta dell'oro«. Malo naprej tipične ribiške koče iz lesa, slame in močvirskega trstičja. Povsod naokoli laguna, peščeni nasipi in čaplje, v blatu morskega dna pa pozabljene terakotne cevi v obliki turških glav s turbanom in brki.

Škocjan
Škocjan
Vode
Meje
Konflikti
Tradicije
Odtujenosti
V središču Krasa stoji majhna kamnita cerkev, posvečena svetnikom mučencem Kanciju, Kancijanu in Kancijanili. Ob cerkvici je po vzoru Ogleja postavljen ločen zvonik. Naokoli je travnik z mehko zeleno travo, obdan z zidovi, malo naprej pa je brezno reke Reke, ki tik pod nami ponikne v zemljo in postane Timava.

Prosek in Kontovel / Prosecco e Contovello
Prosek in Kontovel / Prosecco e Contovello
Vode
Meje
Konflikti
Tradicije
Odtujenosti
Tik nad gradom Miramar se nahaja previs kraškega grebena in nad grebenom, med jamami, grapami, starimi gradišči, avstro-ogrskimi pokopališči in bunkerji iz druge svetovne vojne vasi Prosek/Prosecco, Kontovel/Contovello in najmlajši Borgo San Nazario, zgrajen v petdesetih letih prejšnjega stoletja za koprske izgnance.

Izvir Timava / Bocche del Timavo
Izvir Timava / Bocche del Timavo
Vode
Meje
Konflikti
Tradicije
Odtujenosti
Izviri Timave se vrnejo na svetlobo, potem ko na Krasu poniknejo. Tudi tukaj je cerkev, a veliko prej rimski mitreji, grški templji, sveti gozd. In zdi se nemogoče, da je bila tam, kjer je bil v antiki mir, predvčerajšnjim svetovna vojna, tako kot se zdi nemogoče, da je tam, kjer je bilo v antiki jezero, danes industrijska cona.

Oglej / Aquileia
Oglej / Aquileia
Vode
Meje
Konflikti
Tradicije
Odtujenosti

Pred predstavo bo potekalo srečanje »Afroazijski Oglej« z Andreo Bellavitejem, Gian Paolom Grijem in Giorgiom Banchigom. Moderator Andrea Bellavite.

Zadnji ostanek borovega gozda na peščenih sipinah nad Gradeško laguno, potem ko so podobni gozdovi v starih časih pokrivali celotno obalo vsaj do Timave. Na sipini je majhna cerkev svetega Marka, kjer je, tako pravi legenda, pristal evangelist iz Aleksandrije, da bi začel svoje katehetsko delo. Malo naprej, ob strugi reke navzgor, je bazilika z neverjetnimi mozaiki.

Botač / Botazzo
Botač / Botazzo
Vode
Meje
Konflikti
Tradicije
Odtujenosti
Potok Glinščica, vijoč se med pečinami, melišči in strmimi stenami, označuje mejo med Krasom in Istro. Nad pečinami so prazgodovinski gradovi, običajna protiturška utrdba in cerkvica za spokorne bogokletnike. Spodaj v vasi gospod Ferruccio, ki kljub svoji jasni progresivni usmeritvi tudi preklinja, ko mu mimoidoči migranti kradejo lubenice.

Kaštel / Castelvenere
Kaštel / Castelvenere
Vode
Meje
Konflikti
Tradicije
Odtujenosti
Mejo med Slovensko in Hrvaško Istro (ali … res obstajata?) za globokim vpadom Dragonje/Dragogne označuje trdnjava Kaštel/Castelvenere. Veliko hiš je zapuščenih, številne terase so osamele, na pokopališču cerkve svetega Sabe pa je večina priimkov italijanskih. Nekaj ​​v zraku mi govori o Palestini, toda Vlasta Svetina mi pripoveduje o neki drugi tragediji.

Labin / Albona
Labin / Albona
Vode
Meje
Konflikti
Tradicije
Odtujenosti
Onkraj globokega vreza Arse, zgodovinske meje med regio X Venetia et Histria ed Illyricum, je trdnjava Labin, nekdaj rimski municipium in nato beneška citadela, ki je nadzorovala pomembna nahajališča premoga, kjer se med veličastnimi gosposkimi palačami in ruševinami domovanj izgnancev še vedno bohoti lev svetega Marka. Na enem od zidov pa napis »2. 3. 1921 Kova je naša« in nenadoma je zgodba povsem drugačna.

Osòr / Ossero
Osòr / Ossero
Vode
Meje
Konflikti
Tradicije
Odtujenosti
Zelo dolgo obzidje nekdanje benediktinske opatije na travniški polici, ki se spušča v morje, od vetra skuštrane ovce in negibna gora Televrina v ozadju. Idir ann je idir as/idir thuaìdh je idi theas/idir thiar je idir thoir/idir am je idir áit ... ampak, kaj ima zdaj Irska s tem? Je ožina res dovolj, da loči dva otoka?

Trst / Trieste
Trst / Trieste
Vode
Meje
Konflikti
Tradicije
Odtujenosti

Pred predstavo bo potekalo srečanje »Balkanska pot« z Egidiom Ivetićem in Roberto Altin. Moderator Anton Špacapan Vončina.

Slovesno odprtje glavne železniške postaje v navzočnosti Franca Jožefa. Nasproti je spomenik njegovi ženi Sissi, ki jo je do smrti zabodel anarhist. In medtem ko prostovoljci migrantom na balkanski poti dajejo topel obrok, je tam pregrada, ki preprečuje, da bi se kdo pomešal z modro krvjo cesarice.